Úvod – Slovenčina


Cez založenie Učiteľského kolégia
chceme podporovať:

Priestor pre tvorivosť

Vytvárame priestor pre tvorivých a kriticky rozmýšľajúcich ľudí, ktorí disponujú sebareflexívnym postojom a preberajú zodpovednosť za svoje činy.

Vynikajúce vzdelávanie

Študentom z celého sveta ponúkame špičkové formálne a neformálne vzdelávanie s osobitným zameraním na medzikultúrne porozumenie a líderstvo.

Inovatívne učenie

Podporujeme tvorivé učenie a inovatívne vyučovanie, ktoré posúva hranice poznania a účinným a interdisciplinárnym spôsobom reaguje na zásadné globálne a lokálne výzvy.

Budovanie komunity

Dávame dôraz na budovanie komunít, ktoré sú postavené na hodnotách empatie, odvahy, sebaovládania, láskavosti, zodpovednosti, vďačnosti a vytrvalosti.

Vytvárame centrum excelentnosti v ktorom vzdelávame učiteľov zajtrajška
Chceme na Slovensku založiť interdisciplinárny magisterský študijný program: Inovácie a manažment vo vzdelávaní

Spolutvorca
komunít

Inovátor
a pedagóg

Profil absolventa

Slúžiaci
líder

Odborník
vo svojej oblasti

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prezentácia
Základný koncept
Biznis plán

(chránené heslom)

Štruktúra programu

Pridajte sa k nám

Porozprávame sa o možných synergiách
alebo sa môžete pridať do nášho tímu

Podporte nás

Finančný dar online

Svoje dary môžete posielať cez platformu Leading Edge International pomocou PayPal alebo debetnou/kreditnou kartou.

Leading Edge International je nezisková organizácia, takže ak ste občan USA, svoje dary si môžete odpísať z daní.

Finančný prevod

Môžete nás podporiť jednorazovým alebo aickým mesačným príspevkom na účet našej neziskovej organizácie: 

InMusic, o.z.
Názov banky: VÚB banka, a.s.
Mlynské nivy 1, Bratislava, 829 90, Slovenská republika

IBAN: SK11 0200 0000 0039 6973 4255
Swift: SUBASKBX

Kontaktujte nás

ucitelske kolegium

Učiteľské kolégium, o.z.
Lehockého 3038/2, 811 05
Bratislava

IČO: 55 122 761

BUDEME RADI, KEĎ SA NÁM OZVETE

Prihláste sa do
NEWSLETTRA